Omame pikaajalist praktilist kogemust kaldkatuste ehituses – tänaseks juba üle 14 aasta. Just aastatega kogunenud vilumus ja pühendumus  kaldkatuste ehitamises on meile loonud arvestatava teadmistepagasi. Soovime jagada seda ka Teiega. Ehitusalane nõustamine katuse omanikuga enne katusetööde alustamist ning selle ajal tagab katuse ehituse tellijale kindla tunde, et ehitatakse nõuetele vastav kvaliteetne katus.

 

Omanikujärelevalve teenus:

 • katuste mõõdistamine ja hinnapakkumiste küsimine ning analüüs erinevatelt ehitusfirmadelt
 • ehitaja tausta kiirkontroll 
 • ehitusobjekti külastus vastavalt kokkuleppele
 • katuste ehitusalane konsultatsioon e-maili ja telefoni teel
 • katuse ehitustööde kvaliteedi kontrollimine
 • katuse ehitamise ehitusprojektile vastavusele kontrollimine
 • kasutatavate ehitustoodete nõuetekohasuse kontrollimine (vastavustunnistuste või muude nõuetele tõendavate dokumentide olemasolu kontroll)
 • katuse ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse vormistamise kontrollimine ning nende dokumentide sisu tegelikkusele vastavuse kontrollimine
 • katuse ehitustööde kvaliteedi kontrollimine
 • ehitusplatsi korrashoiu  kontroll
 • katuse ehitustööde täitmise tähtaegadest kinnipidamise kontrollimine
 • tehtud ettekirjutuste täitmise kontrollimine
 • muude ehitaja ja tellija vahel sõlmitud kokkulepete täitmise kontrollimine
 • ülevaatuste tulemuste ja avastatud puuduste osas kliendi teavitamine (ülevaatuse akt e-postiga). Ülevaatuse akt annab tervikliku ülevaate olukorrast objektil, tuues fotodega välja konkreetsed puudused või probleemid ning annab ka tellijale soovitusi võimalike probleemide ennetamiseks
 • jooksev tellija nõustamine

Kinnisvara ostueelne ülevaatus:

 • ekspertarvamus maja katuse ja fassaadi seisukorra kohta 
 • koostame kokkuvõtte katuse- ja fassaaditööde vigadest ja puudustest, et saada ülevaade kinnisvara tegelikust hinnast

Näide:  Valesti ehitatud katus: katusealune tuulutus puudub, roovi samm on vale, aluskate ei ole kvaliteetne, valed katuse kalded jne… .

Miks tellida teenus meie meeskonnalt:

 • aastate pikkune kogemustepagas
 • pühendunud ja pidevalt koolitatud meeskond
 • tugi kogu ehituse jooksul
 • vastame teie küsimustele ja muredele
 • valmistatud katuse kvaliteeti on kontrollitud
 • märkame vigu, mida Teie ei märka
 • kindlustunne
 • toetame eesti majandust olles 100% Eesti ettevõte
 • säästad enda väärtuslikku aega
Koostöö firmaga Texo OÜ, mis omab majandustegevuse registris (MTR) järgnevaid tegevusalade registreeringuid:
Ehitamine EEH009966
Omanikujärelvalve EEO003650
Muinsuskaitse EMU000275

 

KATUSE JÄRELVALVE OÜ 
Vaiko Ülejõe, kes omab tööjuht 5. taset number 162092,  kaldkatuseehitaja 4. taset number 144658 ja  ehituspuusepa 4. taset number 150084.